Pizzeria Mona Straszyn - menu - napoje
 
                   :: Napoje
 

NAPOJE  
  1.COCA COLA 1L……………………………… 8,00 zł.
  2.COCA COLA 0.,5L……………………………. 5,00 zł
  3.COCA COLA puszka………………………… 3,50 zł.
  4.FANTA 0,5L 5,00 zł.
  5.SPRITE 0,5L………………………………….. 5,00 zł
  6.WODA GAZOWANA 0,2L…………………… 3,00 zł.
  7.WODA NIEGAZOWANA 0,2L………………. 3,00 zł.
  8.SOKI NATURALNE CAPPY 1L…………….. 8,00 zł.
  9.SOKI NATURALNE CAPPY 0,33L….……… 3,50 zł.
10.KAWA………………………………………….. 5,00 zł.
11.HERBATA……………………………………… 5,00 zł.
   
PIWO  
1.LECH 0,33L……………………………………... 4,50 zł
2.TYSKIE 0,33L………………………………….... 4,50 zł
3.REDDS  0,4L………………………………….. 4,50 zł
4.ZUBR 0,5L ……………………………………… 5,00 zł.
5.LECH 0,5L………………………………………. 5,00 zł.
6.TYSKIE 0,5L…………………………………….. 5,00 zł.
 
"Pizzeria Mona" Straszyn ul.Spokojna 33 tel. (58) 682-02-60, 602-574-951